Bloodorange

I'm a GoodReads user testing new waters after the serious website changes. I mostly read fiction, usually Anglophone classics/ modern classics; I like nonfiction (mostly social and cultural history), good fantasy and graphic novels. For guilty pleasure, I read advice and how-to books. I made at least two reading resolutions recently; 1. read less, live more; 2. read books which give me more pleasure. I have poor filters, and books I find stylistically pleasing tend to be depressing, so I need to do something about that; if you think you know a book that is very well written, but won't make me weep, please drop me a line.

Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta

Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta - Charles Montgomery Chciałam postawić tej książce 4 gwiazdki - początek jest świetny - ale prócz tego, że jest po prostu zbyt długa, z europejskiej perspektywy rozwiązania proponowane przez autora (rozwój komunikacji miejskiej i rowerowej, zabudowa mieszana, odejście od "płaskich" i oddalonych od centrum miast przedmieści pozbawionych sklepów i punktów usługowych) są codziennością; nasze problemy są nieco inne.

Currently reading

Z: A Novel of Zelda Fitzgerald
Therese Anne Fowler
Zuleika Dobson
Max Beerbohm
How to Be a Victorian
Ruth Goodman